@simgolf x
0925659000 x
0925659000
facebook x
https://www.facebook.com/SimgolfThailand/
@simgolf.sales x

เครื่องวัดค่าทางเทคนิคจากลูกกอล์ฟ ตอนที่1

เครื่องวัดค่าทางเทคนิคจากลูกกอล์ฟ ตอนที่1

Technical Measuring Machine of Golf

     เนื่องจากในปัจจุบันผู้คนในสังคมหันมาสนใจด้านสุขภาพ และการออกกำลังกายมากขึ้น ซึ่งการออกกาลังกายโดยการเล่นกีฬานั้นเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจ เพราะมีให้เลือกหลากหลายชนิด และกีฬากอล์ฟเป็นหนึ่งในกีฬาที่ได้รับความนิยม การเล่นกีฬากอล์ฟผู้เล่นจำเป็นต้องมีวงสวิงที่ถูกต้อง เพราะวงสวิงที่ถูกต้องจะส่งผลให้ลูกกอล์ฟที่ถูกตีออกไปเป็นไปตามที่ต้องการ ด้วยเหตุผลนี้ คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะออกแบบเครื่องวัดค่าทางเทคนิคจากลูกกอล์ฟนี้ขึ้น เพื่อที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานทราบว่าลูกกอล์ฟที่ตีออกไปนั้นมีค่าตามที่ต้องการหรือไม่ และผู้ใช้จะสามารถนำค่าที่รับจากเครื่องวัดค่าทางเทคนิคจากลูกกอล์ฟไปพัฒนาวงสวิงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเครื่องวัดค่าทางเทคนิคจากลูกกอล์ฟที่ออกแบบขึ้นนี้ สามารถคำนวณหาความเร็ว, ทิศทางการเคลื่อนที่, ระยะการเคลื่อนที่ และมุมเหินของลูกกอล์ฟได้ เครื่องวัดค่าทางเทคนิคจากลูกกอล์ฟ ประกอบไปด้วย โมดูลวัดแสง, เลเซอร์เซนเซอร์, ไดโอดเลเซอร์ และบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้โมดูลวัดแสงรับค่าความสว่างจากไดโอดเลเซอร์ เมื่อลูกกอล์ฟเคลื่อนที่ตัดลำแสงทำให้โมดูลวัดแสงได้รับค่าความสว่างที่เปลี่ยนไป จากนั้นจะทำการส่งค่าไปยังบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อเริ่มคำนวณหาความเร็ว มุมเหิน และระยะการเคลื่อนที่ของลูกกอล์ฟ และใช้เลเซอร์เซนเซอร์ตรวจจับทิศทางการเคลื่อนที่ของลูกกอล์ฟ โดยเครื่องวัดค่าทางเทคนิคจากลูกกอล์ฟ สามารถใช้งานได้ทั้งภายในอาคาร และสนามกอล์ฟ ซึ่งจะมีการกำหนดตำแหน่งการวางเครื่อง และตำแหน่งการวางลูกกอล์ฟไว้แล้ว

รีวิวชิ้นงาน

SkyTrak Golf Simulator

     เครื่อง SkyTrak Golf Simulator ทำงานด้วยการใช้เรดาร์ติดตามลูกกอล์ฟ ซึ่งเป็นการทำงานในลักษณะที่เรียกว่า Doppler effect คือ ใช้เรดาร์ส่งคลื่นวิทยุ เมื่อคลื่นวิทยุที่ส่งออกไปกระทบกับวัตถุจะส่งกลับมายังตัวอุปกรณ์ โดยหลังจากได้รับคลื่นวิทยุที่ส่งกลับมา อุปกรณ์เรดาร์จะคำนวณหาวัตถุ การส่งและรับคลื่นวิทยุอย่างต่อเนื่องนั้นทำให้อุปกรณ์เรดาร์บนเครื่อง SkyTrak Golf Simulator สามารถติดตามวัตถุได้ ซึ่งใช้ส่วนนี้ในการหาระยะทางของลูกกอล์ฟ และใช้กล้องความเร็วสูงในการจับภาพลูกกอล์ฟหลังจากตีลูกกอล์ฟออกไป เพื่อนำภาพที่ได้มาประมวลผลหาค่า ความเร็วของลูกกอล์ฟ การหมุนของลูกกอล์ฟ มุมเหินของลูกกอล์ฟ ทิศทางการเคลื่อนที่ของลูกกอล์ฟ

ภาพ SkyTrak Golf Simulator

อุปกรณ์และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

บอร์ด Arduino MEGA 2560 R3
Arduino คือ การนำชิปไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลต่างๆ มาใช้ร่วมกันในภาษา C ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ คือมีการเขียนไลบารี่ของ Arduino ขึ้นมา เพื่อให้การสั่งงานไมโครคอนโทรลเลอร์ที่แตกต่างกัน สามารถใช้งานโค้ดตัวเดียวกันได้ โดยมีบอร์ดหลากหลายรูปแบบ เพื่อใช้งานกับ IDE ของตนเอง สาเหตุหลักที่ทำให้ Arduino เป็นที่นิยมมาก เป็นเพราะซอฟต์แวร์ที่ใช้งานร่วมกันสามารถโหลดได้ฟรี Arduino นั้นได้ใช้ชิป AVR เป็นหลักใน Arduino แทบทุกรุ่น สาเหตุมาจากไมโครคอนโทรลเลอร์ของตระกูล AVR นั้นมีความทันสมัย ในชิปบางตัวสามารถเชื่อมต่อผ่าน USB ได้โดยตรง สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี และในไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล AVR ยังมีส่วนของโปรแกรมพิเศษที่เรียกว่า Bootloader อยู่ในระดับล่างกว่าส่วนโปรแกรมปกติ ซึ่งจะเป็นส่วนโปรแกรมที่จะถูกเรียกขึ้นมาก่อน ทำให้สามารถเขียนสั่งให้ทำงานใดๆ ก็ได้ ก่อนการเรียกโปรแกรมปกติ ทำให้ Arduino นั้นอาศัยส่วนโปรแกรมพิเศษนี้ในการทำให้ชิป สามารถโปรแกรมผ่านพอร์ตอนุกรมชนิด UART ได้ จึงทำให้การเขียนโปรแกรมลงไปในชิปใช้เพียง USB to UART ก็เพียงพอแล้ว

ภาพ บอร์ด Arduino MEGA 2560 R3

 

เครื่องวัดค่าทางเทคนิคจากลูกกอล์ฟ ตอนที่2